https://www.facebook.com/daryus2uk/posts/10209841564543896

?#Salvati-ne ?? Ziua 26 ?? English below ⭐️ Greva Foamei ⭐️ Hunger strike ⭐️ -Ambasada Marii Britanii Bucuresti ⭐️ Hotararea de Adoptie: ⭐️ Înalții judecători și cu mine am înțeles ca acest caz are următorii factori care trebuie luați în considerare:
– autoritățile române au fost abordate de London Borough of Harringey atunci când au început aceste proceduri și au scris ceea ce ar putea fi descris ca fiind scrisoarea lor standard. Ei nu au căutat până astăzi să se implice efectiv în procedură, deși accept pe deplin că erau în contact cu Harringey mult mai devreme decât astăzi. Doamna (..) care este șeful Departamentului Consular al Ambasadei României la Londra a vorbit foarte elocvent în favoarea părinților și a României și a sistemului lor de soluționare a problemelor. Ea a fost însoțită de un senator în Parlamentul European caruia nu i-am permis sa vorbeasca . Cu toate acestea, doamna (…) a spus că nu au fost contactați de către părinți până în decembrie 2015, când autoritățile române au început să se implice mai mult în acest caz. A fost clarificata Curții faptul ca cererea este de a coopera pentru repatrierea copiilor sau găsirea unei solutii sa le asigure o situatie decenta de trai pentru aceștia în România. Este întotdeauna cazul ca judecătorii să aibă în vedere că copiii pentru care se solicită ordine de plasare pot fi cetățeni ai altor țări și că aceste țări ar trebui consultate (a se vedea Re N (Copiii) Adopție: Jurisdicția) (2014) EWFC45. Sunt mulțumit ca acest lucru s-a facut, iar autoritățile române au fost conștiente de procedură, dar nu au făcut niciun demers până când părinții nu au solicitat ajutor din partea acestora în decembrie 2015. Este clarificat în legea? pe care am citat-o ​​că timpul necesar Curții de faptul ca transferul procedurii în altă jurisdicție se face la începutul procedurii. Până când autoritățile române au căutat să se implice mai activ, copiii fuseseră deja plasați la potențialii adoptatori. – Înțeleg că autoritățile române nu pot recunoaște adopția străină. Trebuie să fie o problema pentru ei. Nu pot să prezic ce atitudine vor lua ulterior în acest caz, dar, din punctul meu de vedere, din motivele pe care le-am prezentat deja în această hotărâre, nu poate fi un obstacol în calea acestei adopții care se desfășoară aici în acest stadiu. Ar fi regretabil dacă, de exemplu, Diana și Andy nu pot călători cu cei ce i-au adoptat lor în România, însă bunăstarea lor cere permanență în plasamentul lor de familie de acum și nu poate depinde de faptul că o astfel de călătorie ar putea sau (n.n. nu) ar putea avea loc în viitor. Ei ar putea încă să studieze limba română și moștenirea și cultura lor, chiar dacă in cadrul minoritatii lor este probabil sa viziteze Romania.
⭐️⭐️⭐️Asadar, judecatorul recunoaste ca:
– trebuia “consultata” tara de provenienta!
– autoritatile romane s-au implicat activ prea tarziu numai dupa ce au fost contactate de parinti! Desi parintii au fost sfatuiti de Harringey Social Services sa nu discute cu nimeni cazul!
– recunoaste ca parintii si familia extinsa au primit aviz pozitiv de la autoritatile romane si ca in Romania ar putea creste armonios!
-recunoaste ca Romania nu accepta adoptia straina, insa e problema noastra, nu a lor si e regretabil ca nu pot veni aici in vacanta insa bunastarea lor(!!) cere sa ramana cu cei doi barbati, nu cu parintii care i-au nascut sau cu rudele lor de sange.
– si ca o ultima palma, isi pot pastra cultura….studiind limba romana…

?? HighCourt Judges and I understand
The case has the following factors for me toconsider:
– the Roumanian authorities were approached by the London Borough of Harringey when theseproceedings started and wrote what might bedescribed as their standard letter. They did notseek before today to actually become involvedin the proceedings although I fully accept they were in contact with Harringey far earlier than today. Ms. …who is the Head of theConsulate Department in the RoumanianEmbassy in London spoke most eloquently infavour of the parents and of Roumania andtheir system of dealing with matters. She wasaccompanied by a Senator to the EuropeanParliament whom I did not allow to speak.However, Ms. … did say that theywere
not contacted by the parents until December2015 which is when the Roumanianauthorities started to become more involvedin the proceedings. It was made clear to theCourt that the request is to co- operate torepatriate the children or find a situation forthem in Roumania.It is always the case that Judges have in mind thatthe children in respect of whom Placement Ordersare sought may be nationals of other countries andthose countries should be consulted (see Re N(Children) Adoption:Jurisdiction) (2014) EWFC45.​That I am satisfied was done in this caseand the Roumanian authorities were aware of theproceedings but took no steps until the parentssought help from them in December 2015. It ismade clear in the authority I have quoted that thetime for the Court to consider a transfer of theproceedings to another jurisdiction is at the outsetof the proceedings. By the time the Roumanianauthorities sought to become more activelyinvolved the children had already been placed withthe prospective adopters. – I understand that the Roumanian authorities maynot recognise a foreign adoption. That must be amatter for them. I cannot predict what attitude theywill subsequently take in this case but in my viewfor the reasons I have already given in thisjudgement cannot be a bar to this adoption
proceeding here at this stage. It would beunfortunate if, for example, Diana and Andycannot travel with their adopters to Roumaniabut their welfare demands permanence in their family placement now and cannot
be dependent on whether such a trip might ormight take place in the future. They could stillstudy the Roumanian language and their heritageand culture even if in their minorities they are notable to visit Roumania…. .#Romania #Diaspora #Anglia #London #Bucuresti #USA #SUA #EUROPE #ONU #CJEU #EUROPEANPARLAMENT #Romani #UNICEF #UK #BILDERBERG #ECHR #WHITEHOUSE #ROYALFAMILY CNN #BBC #Parlament #Senat #MAE #GUVERN #KLAUSIOHANNIS #ZIARE #TV #Anonymous #presedintie #ukparlament

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *